Privacy Statement - Dalhuisen

Ga naar de inhoud


UW PRIVACY BIJ Assurantiekantoor Dalhuisen BV
De wereld zoals wij die kennen is in de laatste 25 jaar in sneltreinvaart veranderd. Nieuwe technologieën bieden nieuwe kansen en voordelen, maar brengen ook nieuwe bedreigingen met zich mee. Heeft u nog enig idee wie er allemaal over uw persoonsgegevens beschikken en wat er mee gedan wordt? Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard en waar slaan ze dit op? Dit kan dus risico’s met zich meebrengen. De digitale opslag van uw persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het risico op (online) identiteitsfraude en andere cybercriminaliteit. In dit document leest u meer over hoe uw privacy geregeld is bij Assurantiekantoor Dalhuisen BV.

WAT HOUDT DE PRIVACYWET VOOR CONSUMENTEN IN?
Er zijn geen grenzen meer bij het digitaal verwerken en delen van persoonsgegevens en dit alles wordt steeds eenvoudiger en gebruikelijker. Het versturen van een e­mail of een bestelling doen in een webshop in China of de VS is de normaalste zaak van de wereld geworden. Daarom is het noodzakelijk dat uw gegevens in de hele EU beschermd worden. Vanaf 25 mei wordt de Europese Privacywet daarom van toepassing. In Nederland wordt de wet doorgevoerd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn er in veel verschillende soorten en maten. Het eerste waaraan u denkt zijn uw naam, adres en woonplaats. Maar ook uw telefoonnummer en gegevens over uw verblijfslocatie zijn persoonsgegevens. Daarnaast hebben we ook de meer gevoelige gegevens zoals uw gezondheid, ras, of religie dit zijn de bijzondere persoonsgegevens en worden door de wetgever extra beschermd.

WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK OM MIJN GEGEVENS TE BESCHERMEN?
Door de komst van de AVG heeft u meer mogelijkheden om uw gegevens te beheren en actie te ondernemen wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.
 
U heeft recht op:
- Duidelijke informatie over wat er met uw persoonsgegevens gedaan wordt.
- Inzage in de gegevens die van u opgeslagen en verwerkt worden.
- Het wijzigen of rectificeren en aanvullen van uw gegevens.
- Beperking van de verwerking. U bepaalt welke persoonsgegevens er wel en niet verwerkt mogen worden.
- Een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten en profilering.
- Het overdragen van uw persoonsgegevens, ofwel ‘dataportabiliteit’.
- Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Om ‘vergeten’ te worden. Een bedrijf moet al uw gegevens verwijderen of anonimiseren.
Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens staat nog meer informatie over uw rechten.

HOE GAAT Assurantiekantoor Dalhuisen BV OM MET MIJN PERSOONSGEGEVENS?
Ook bij ons kantoor Assurantiekantoor Dalhuisen BV worden er persoonsgegevens verwerkt. Handelingen die volgens de Privacywet in ieder geval onder ‘verwerken’ vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actueel houden, verspreiden, samenvoegen, met elkaar in verband brengen, afschermen en het vernietigen van gegevens.

WAAROM WORDEN ER GEGEVENS VAN MIJ VERWERKT?
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben we een rechtmatige grondslag. Dat wil zeggen dat we uw gegevens verwerken om uw belang centraal te laten staan om vervolgens de verzekeringen goed te kunnen afsluiten en beheren. Of wanneer dit in het belang van de nazorg is, bijvoorbeeld om u op de hoogte te brengen van recente (wets)wijzigingen. In andere gevallen of wanneer er geen relatie met u is, hebben we uw toestemming nodig om uw gegevens te verwerken. Dit zijn gegevens zoals uw o.a. naam, adres, bankrekeningnummer.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?
We mogen alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze overeenkomst verwerken. We mogen deze gegevens ook niet onbeperkt verwerken. Per gegeven of situatie hebben we hiervoor bewaartermijnen opgesteld en is de werkwijze hierop aangepast. We hebben ook technische stappen ondernomen om uw gegevens goed te kunnen beschermen.

WIE VERWERKT MIJN GEGEVENS BIJ Assurantiekantoor Dalhuisen BV:
De verwerking hiervan zal worden uitgevoerd door Jan­ Willem Dalhuisen hierbij is er over het volgende nagedacht.
 
- Welke persoonsgegevens leggen we vast en waar wordt dit bewaard?
- Met welk doel vinden welke verwerkingen plaats?
- Welke middelen hebben we hiervoor nodig? Aan wie worden gegevens verstrekt?
- Welke risico’s lopen we daarbij? Welke (beveiligings)maatregelen kunnen we treffen?

VERZOEK INDIENEN BIJ Assurantiekantoor Dalhuisen BV PERSOONSGEGEVENS
We moeten op uw verzoek kunnen aantonen welke gegevens we van u verwerken, vanaf wanneer, hoe en hoelang we die verwerken. Een verzoek tot inzage, wijzigen, beperken of overdragen van uw gegevens kunt u vanaf 25 mei indienen bij Jan­Willem Dalhuisen via info@dalhuisenmakelaardij.nl

WAT GEBEURT ER ALS IK EEN VERZOEK INDIEN?
We reageren binnen 10 werkdagen op uw verzoek, indien we iets meer tijd nodig hebben, dan brengen we u hier tijdig van op de hoogte. Het is mogelijk dat we geen gehoor aan uw verzoek kunnen geven, dit zal dan door ons uitgebreid worden beargumenteerd.

WAT MOET IK DOEN ALS IK HET NIET EENS BEN MET DE AFHANDELING VAN MIJN VERZOEK?
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan eerst contact met ons op via tel. 055­5062048  of stuur een e­mail bericht naar info@dalhuisenmakelaardij.nl. Komen wij er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

MOGEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN VOOR RECLAME­UITINGEN?
Bent u klant bij Assurantiekantoor Dalhuisen BV dan mogen wij u voor marketingdoeleinden aanschrijven. Wel heeft u te allen tijde de mogelijkheid om kenbaar te maken dat u dit niet meer wenselijk vindt. Wij zullen u dan uitschrijven specifiek voor deze marketingdoeleinden. Wenst u ook geen correspondentie te ontvangen die voor u belangrijk kunnen zijn dan dient u dit apart door te geven. De gevolgen hiervan zijn voor uw eigen rekening.
 
Direct marketingcampagnes > Bij een direct mailing kan het voorkomen dat we uw gegevens via een derde partij hebben ontvangen. We gaan ervan uit dat de betreffende organisatie uw gegevens rechtmatig heeft verkregen. We kunnen ook gebruik maken van algemene, openbare gegevens zoals een info e­mailadres. In beide gevallen mogen we u met reclame aanschrijven echter dan geldt naast de Privacywet ook de regels van de Reclamecode. Huis­aan­huisverspreiding kan ook een vorm van direct marketing zijn waar we gebruik van maken. In dat geval zijn er geen persoonsgegevens verwerkt en geldt alleen de Reclamecode. U heeft het recht om “vergeten” te worden. We verwijderen op uw verzoek al uw gegevens inclusief het verzoek zelf. Het zou dan kunnen voorkomen dat u in de toekomst toch weer wordt aangeschreven als nieuwe prospect. Om dit te voorkomen kunt u zich beter laten uitschrijven zodat we dit kunnen onthouden.

U ALS BEDRIJF
Sinds 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht, deze verschilt slechts op een aantal punten van de AVG. Voor bedrijven is het belangrijk is dat er een verweringsregister wordt opgesteld en dat ze verwerkersovereenkomsten sluiten met partijen waar mee wordt samengewerkt. Hierin wordt vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Hierdoor is het helder bij wie de klacht neergelegd kan worden en bij aansprakelijkheid waar er verhaald kan worden.

VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN?
Zijn er naar aanleiding van bovenstaande tekst nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Dalhuisen Assurantiën? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.
 

Jan­Willem Dalhuisen
Tel: 055­5062048
info@dalhuisenmakelaardij.nl
www.dalhuisenverzekeringen.nl

Terug naar de inhoud